Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό με κλήρωση μία δωροεπιταγή από την Alouette

Σκοπός του παρόντος είναι ο προσδιορισμός των όρων συμμετοχής των ενδιαφερομένων και ο καθορισμός του τρόπου της κλήρωσης του νικητή.

1. Ο διαδικτυακός τόπος happykidclub.gr, καλούμενος » ο Διοργανωτής» ο οποίος ανήκει στην εταιρεία AtalosWeb με έδα την Σπάρτη Λακωνίας – Καμάρες, προκηρύσσει διαγωνισμό με σκοπό την ανάδειξη ενός νικητή ο οποίος θα κερδίσει μία δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ για αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα των Alouette (www.alouette.gr)

2. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, είναι άνω των 18 και δεν έχουν καμία εργασιακή σχέση με την εταιρεία – Διοργανωτή, οι ίδιοι, οι σύζυγοί τους και τα πρόσωπα α΄ και β΄ βαθμού συγγενείας τους . Για να θεωρηθεί η συμμετοχή έγκυρη, πρέπει ο συμμετέχων να είναι εγγεγραμένος στο Happy Kid Club. Για να θεωρηθεί κάποιος εγγεγραμένος στο Happy Kid Club αρκεί η συμπλήρωση της φόρμας (όνομα, email, user ID, κωδικός, περιοχή) που βρίσκεται στην σελίδα του διαγωνισμού ή στην αρχική σελίδα του site «happykidclub.gr». Ταυτόχρονα απαιτείται και η επιβεβαίωση του email της εγγραφής (confirmation email) που λαμβάνει το μέλος κατά την συμπλήρωση της φόρμας. Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπονται οι πολλαπλές συμμετοχές από το ίδιο άτομο.

3. Στον διαγωνισμό συμμετέχουν όλα τα ενεργά μέλη του Happy Kid Club που έχουν εγγραφεί στο Club έως τις 26 Μαρτίου 2015 και ώρα 23:59 και δεν έχουν απεγγραφεί με κανένα τρόπο από το Happy Kid Club έως εκείνη την ημερομηνία. Απεγγραφή θεωρείται είτε η διαγραφή του μέλους από το site, είτε η απεγγραφή του από την λίστα των παραληπτών του εβδομαδιαίου Newsletter μας (unsubscribe)

4. Η συμμετοχή στον διαγωνισμο δεν απαιτεί οποιαδήποτε χρέωση ή άλλη περαιτέρω διαδικασία εκτός από την συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής στο Happy Kid Club και η ενεργοποίηση του λογαριασμού μέσω του email επιβεβαίωσης. Το Like στην σελίδα του Happy Kid Club δεν είναι υποχρεωτικό, απλά συνίσταται.

5. Τα προσωπικά στοιχεία (όνομα, επώνυμο, email, περιοχή διαμονής) δεν τα μοιραζόμαστε με καμία άλλη εταιρεία και για κανέναν λόγο πέρα από την διαδικασία επαλήθευσης που απαιτείται για την επιβεβαίωση εγγραφής του μέλους από τις εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα σύμφωνα με τους όρους χρήσης

6. Το δώρο του διαγωνισμού είναι μία δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ για αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα Alouette.gr. Ο Διοργανωτής υποχρεούται να αποστείλει την δωροεπιταγή στον νικητή εντός 7 ημερών από την ημέρα της επικοινωνίας του νικητή με τον διοργανωτή. Ο Διοργανωτής υποχρεούται να επικοινωνήσει με τον νικητή μέσω email εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ανάδειξης του νικητή. Εάν το email του νικητή δεν είναι έγκυρο ή δεν είναι δυνατή η επικοινωνία του διοργανωτή με τον νικητή εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης, τότε ειδοποιείται ο πρώτος επιλαχών. Εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία του διοργανωτή με τον πρώτο επιλαχών εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα ειδοποίησής του, τότε νικητής θεωρείται ο δεύτερος επιλαχών.

7. Ο νικητής του διαγωνισμού θα ανακηρυχθεί με την διαδικασία της κλήρωσης την 27η Μαρτίου 2015 και ώρα 19:00 με τη χρήση συστημάτων τα οποία εξασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διάρκεια της κληρώσεως. Η ώρα του διαγωνισμού μπορεί να αλλάξει κατά την κρίση του Διοργανωτή αλλά όχι η ημερομηνία. Θα κληρωθούν 2 επιλαχόντες. Το όνομα του νικητή θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα μας happykidclub.gr

8. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει τον διαγωνισμό ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους ενημερώνοντας σχετικά το παρόν στην ιστοσελίδα happykidclub.gr με ημερομηνία ισχύος της τροποποίησης, την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

9. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά με τον Διαγωνισμό που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

10. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και των τροποποιήσεων αυτών.