Το δεύτερο παιδί 50% έκπτωση σε όλα τα οικογενειακά ταξίδια