10% έκτπωση σε όλα τα δημιουργικά παιχνίδια Geomag και FischerTip! (Ελευσίνα)